1. Комісія з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища:

- Гресько Сергій Анатолійович - голова комісії;

- Почтар Ольга Миколаївна  - секретар комісії;

- Решетило Антоніна Петрівна - член комісії;

- Ніщименко Петро Іванович - член комісії.

 

2. Комісія з питань депутатської діяльності, етики та з питань правопорядку (на яку покладено обов'язки по врегулюванню конфліккту інтересів): 

- Ковальчук Тетяна Михайлівна - голова комісії;

- Туз Тетяна Іванівна - секретар комісії;

- Сирота Іван Володимирович - член комісії.

 

3. Комісія з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування та соціального захисту населення:

- Кривобродська Тетяна Іванівна - голова комісії;

- Мальована Оксана Миколаївна - секретар комісії;

- Кочубій Галина Савустіянівна - член комісії;

- Давидов Олександр Олександрович - член комісії.