КОРЖОВОКУТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

15.07.2016                                           № 27

 

Про початок проведення в Коржовокутській 

сільській  раді перевірки,  передбаченої Законом   

України  «Про очищення влади»

                                        

                                                                             

Відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та абзацу шостого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»:

 

1. Здійснити в Коржовокутській   сільській  раді заходи  з очищення влади шляхом проведення відповідної перевірки щодо:

головного  бухгалтера  сільської  ради Задорожної Інни Миколаївни з 15 липня 2016 року.

2. Затвердити графік проведення перевірки (далі – Графік) згідно з додатком .

3. Врахувати відповідальною  за  проведення  заходів  з  очищення  влади шляхом  проведення  відповідної  перевірки  секретаря  сільської     ради – Подолянець Аллу Сергіївну.

4. Уповноваженій  особі  сільської  ради  з  проведення  заходів з очищення влади забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті  Коржовокутської сільської ради та ознайомити головного  бухгалтера Задорожну Інну Миколаївну з цим розпорядженням.

5. Головному  бухгалтеру Коржовокутської  сільської  ради  у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати уповноваженій особі власноручно написану заяву про те, що до неї  не застосовуються  заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону «Про очищення влади».

6. Уповноваженій  особі  сільської  ради  з  проведення  заходів  з     очищення  влади протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Коржовокутської сільської ради інформацію про початок проходження перевірки, копію заяви та декларацію  (крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом).

7. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою.  

 

 

  Сільський голова                               В.М.Бабій

 

З  розпорядженням  ознайомлена :

 

Головний  бухгалтер  сільської ради              І.М.Задорожна

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Додаток

                                                                                                                                                 до розпорядження сільського голови

                                                                                                                                                                 від 15.07.2016   № 27

 

 

Г Р А Ф І К

проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування

заборон, передбачених частинами 3, 4 статті 1 Закону України «Про

очищення влади» працівника Коржовокутської сільської ради .

 

Дата початку

перевірки

Прізвище, ім’я, по батькові

особи, яка підлягає перевірці

Посада особи, яка підлягає

перевірці

15.07.2016

Задорожна Інна Миколаївна

головний бухгалтер сільської ради

 

 

Секретар сільської ради                                             А.С.Подолянець